viernes, 18 de julio de 2014

Miljökonsulter SWECO Viak Falun Studiebesök 2006 Barcelona


Hej!
Kul att man kan få napp och svar så fort, vi är ca 20 st och planerar att åka iväg torsdag 30/3-2/4 eller 6-9/4. Det går ett Ryanair plan ner tidigt på torsdag morgon så man hinner även göra en del den dagen. Lämpligen har man studiebesök på fredag och ev andra aktiviteter på lördagen.

Ev kan vi själva ordna utanför Gerona och i så fall behöver vi hjälp med vettiga studiebesök i närhet till detta samt ev även någon aktivitet i Barcelona.
Ser fram emot ditt prospekt
Hälsningar
Per-Olof Lidén
SWEKO VIAK
Box 1902 (Besöksadress; Parkgatan 3)
791 FALUN 
 
Hej Jairo!
Tack för dit programförlag.
Vi är just uppe i Slutanmälan för resan och bokning av flyget, det ser ut att bli 15-20 st, slutligt besked med deltagarlista blir klart på måndag 6/2.
Inom gruppen har vi beslutar att en ev rundtur i Barcelona ordnar vi själva så det vi önskar av er är att ni arrangerar studiebesöken på fredagen. Att få en inblick i det regional miljöarbete i Katalonien ser vi fram emot. Som ett komplement till detta öskar vi även få göra nägot/nägra studiebesök. Vi i vår grupp arbetar med olika typer av miljöfrågor, allt från vattenrening till avfall och förorenad mark. Ett önskemål som framförst är att besöka ert stora bryggeri San Miguel och titta på deras moderna vattenrening. Om möjligheterna finns så kan vi gärna dela upp oss i två grupper och besöka olika anläggningar. Så finns det även någon avfallsanläggning eller något område med förorenad mark som är under behandling eller annat intressant miljöobjekt så skulle även passa bra. Kom gärna med några alternativ så att vi kan stämma av intresset hos våra deltagande.
Vi bor i en lite by ca 45 min bilfärd utanför Girona, Villa de Matt, och vi har tillgåntill egna minibussar. Hur programmet ser ut på fredagen avgör om vi tar dessa bussar in till Barcelona eller om vi åker tåg. Vi ser gärna att vi kan träffas på torsdagen på lämplig plats i Girona eller vid vårt logi. Hoppas detta gör bilden lite klarare över våra önskemål och vi ser fram emot ert svart.
Trevlig helg
Per-Olof 
 
Hej Per-Olof. För att organisera besöken på bästa möjliga sätt delar upp i två grupper.

Fredagen 31/03/06

Grupp 1:
Förmiddag: Studiebesök Katalanska Vatten / avlopp tekniska förvaltningen Agencia Catalana de L'Agua föredrag om vatten 7 avlopp planläggning i Katalonien, besök på laboratoriet information hydrologi - telecentral (telekomtroll).
Eftermiddag:
Besök vattenrening bilfärd utanför Barcelona. (leder Jairo Narváez)

Grupp 2:
Förmiddag: Studiebesök Miljö och Naturresurs Departementet. Föredrag om Construction Waste management program Katalonien (2001-2006)
Industrial Waste management program Katalonien (2001-2006)
Municipal Waste management program Katalonien (2001-2006)
Eftermiddag:
Besök Kommunal avfallshantering bilfärd utanför Barcelona. (leder Patrik Fürst)

Hoppas detta Gör bilder klarare över era önskemål
Jag måste skicka ett formel brev till Katalanska Vatten / Avlopp ocho Miljö och Naturresurs Departementet Generalitat, för att kunna genomföra studiebesöket med deltagarlista, med uppgifter om ven som är ansvarig för gruppen. Vårt mål med ert besök är att ni får en helhetsbild av hur myndigheterna här sköter miljöarbetet i Katalonien.
Barcelona har tre och en halv miljoner invånaren, Katalonien 6 miljoner. Jag ringer i morgon, torsdag.
PM 2006-02-21
Grupp 1. Studiebesök Katalanska Vatten / Avlopp.
Deltagarförteckning.

Jakob Fries (gruppansv) 1964
Håkan Danielsson 1956
Jenny Johansson 1977
Karin Johansson 1973
Boel Nyberg 1970
Nils Nygårdh 1945
Gittan Nyman 1944
Maj Rönnstedt 1950
Torbjörn Ågren 1966
 
Grupp 2. Studiebesök Miljö och Naturresurs Departement
Deltagarförteckning.

Per-Olof Lidén (Gruppansv) 1958
Susanna Ahlstedt 1973
Petra Berggrund 1974
Marie Ernström 1970
Annika Engström 1961
Dan Persson 1964
Eva Staffansson 1954
Lars Tigerström 1974
Rolf Tigerström 1945

Skickar per post bilkartor med vägbeskrivning.
 
Program samordnat med: Generalitat de Catalunya, Miljödepartement och Barcelona Back Up.

lunes, 21 de abril de 2014

Sundsvalls Kulturskola Besök Hösten i Barcelona 2003 och 2005


Hej Astrid och Jairo.
Hoppas ni har det varmt och skönt. Det är snö och kalt här fortfarande.
Vi arbetar för fullt att lämna Vår ansökan i god tid före den 1:a April för att kunna besöka er med fler lärare under hösten. 2005
Ulf Östholm hade ringt Jairo för en inbjudan som vi hoppas att den kommer i tid.

Med Vänliga hälsningar Bijan och Ulf Sundsvall

Sundsvalls Kulturskola
Floragatan 8
852 37 Sundsvalls
 
På bilden på Berga Catalunya. Ann-Britt Sörensen rektor, Ulf Östholm
Bijan Toghiani-Riz,  Astrid Lindström, Jairo Narváez. 
 
Musik från Sundsvalls Folkmusik och Luciatåget.
Den svenska traditionen har sitt ursprung i både nordiska och kristna seder. Enligt folktron var den 13 december en farlig natt eftersom många övernaturliga makter var i rörelse då. Man trodde även att djuren kunde tala under lucianatten. Luciafirande och besläktade traditioner har genomgått en utveckling genom århundradena; omkring sekelskiftet 1900 etablerades en gemensam och allmänt spridd luciatradition i Sverige. Den moderna svenska luciatraditionen.

Ett ord många förknippar med folkmusik, är spelmansmusik – en dansmusik som oftast är fiolbaserad. Till spelmansmusiken hör gånglåtar och brudmarscher samt dansrytmerna polskor, vals, schottis, hambo, polka. Något mindre vanliga låttyper är exempelvis engelska, halling och menuett. Jämfört med nutida västerländsk musik är olika varianter på 3/4-dels takt mycket vanligare.

Det vanligaste instrumentet inom folkmusiken idag är fiolen som snabbt blev mycket populär då den kom under 1600-talet, alltså ungefär samtidigt som den kanske mest typiska svenska dansen, polskan. Dagens trend inom folkmusiken är dels att nyare instrument såsom gitarr, mandola.


domingo, 16 de marzo de 2014

Stockholms Stad Trafikkontoret konferensresa i Barcelona Oktober 6 – 10 2005

Hej Jairo!
Har fått ditt namn av Sveriges honorärkonsulat. Hoppas på din hjälp nere i
Barcelona när vi åker på konferensresa den 6 okt. Vi är en grupp som arbetar åt Stockholms stad,Trafikkontoret,Parkeringsavdelningen.
Vi är en ratt stor grupp och behöver hjälp med att upprätta kontakter så vi kan göra Studiebesök hos de som skoter parkeringsövervakning.
Vad vi fått till oss så är det flera som sköter övervakningen både polis och
kommunala parkeringsvakter och då vi är 70 person så måste vi nog dela upp oss i grupper.
Vi vill göra dessa studiebesök fredag den 7 okt.
Vi anländer till Girona torsdag den 6 okt kl.10.15 och kommer att bo på Hotel Rafael Diagonal Port.Adress:c/Lope de Vega c/v Garcia i Faria E-08005.
Vi åker tillbaka till Stockholm måndag den 10 okt, men gissar att det är svårare att få göra Studiebesök på en lördag eller söndag.
Vi vill besöka:
Kommunala P-vakter.
Polisen som skoter p-övervakning.
Skrotbilshantering-om det finns.
Avd. för flyttning av bilar-om ni har en särskild avd. för det.
Avd. för eskort av tunga transporter-om det finns.
Sen undrar vi förstås vad ett eventuellt pris blir for hjälp med detta. Med vanlig hälsning!
Nina Åström
Tel:08-50828777 eller 070-4142231
Tacksam for svar via e-mail eller tel så snart som möjligt.

 
Stockholm Kommunen
Stockholm är landets största kommun med sina drygt 750 000 invånare. Staden är också en av landets största arbetsgivare med cirka 48 000 anställda, inklusive de som arbetar i stadens bolag. Genom åren har Stockholms stad utvecklat sin verksamhet och förändrat sin organisation ett antal gånger i jakt på effektiva lösningar for att ge basta möjliga service for de disponibla skattepengarna.
Staden är idag ledande i IT-utveckling och har ett system for kvalitetsutveckling som intresserar och inspirerar andra kommuner och även grannländerna.
Stockholm är också en modern arbetsgivare med mycket flexibla och framåtblickande läsningar när det galler blad anat arbetstider och kompetensutveckling.
Utskrift av Kommunen
www.stockholm.se - Stockholms stads webbportal.
De: Nina Åström <nina.astrom@tk.stockholm.se>
Enviado el: lunes, 12 de septiembre de 2005 12:13:32
Para: <barcelona@jaironarvaez.com>
Asunto: Studiebesök i Barcelona

Stadsdelsförvaltningar
I Stockholm finns 18 Stadsdelsförvaltningar med ansvar for större delen av den kommunala servicen inom sitt geografiska område. Varje förvaltning har en nämnd som är politiskt ansvarig. Stockholm är dock fortfarande EN stad med gemensam kommunalskatt, gemensam stadsplanering med mera.
Det är kommunfullmäktige som fördelar pengar och beslutar om de övergripande målen och riktlinjerna för hela stadens verksamhet inklusive den som stadsdelsförvaltningarna ansvarar för. Stadsdelsförvaltningarna fördelar i sin tur sina tilldelade pengarna efter de lokala behoven.
Stadsdelsförvaltningarna ansvarar for agenda 21- och miljöarbete budgetrådgivning och skuldsanering flyktingmottagning
fritidsverksamhet för barn och ungdomar förskolor kommunala
grundskolor kommunala, inklusive förskoleklass och fritidshem konsumentrådgivning lokala arbetsmarknadsåtgärder renhållning och snoroljning av gator, parker och torg service till funktionshindrade
social service och omsorg, socialbidrag, stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna samt familjeratt särskolan (vissa delar) torghandel äldreomsorg
Stadsdelsförvaltningen är också remissinstans vid:
tillståndsgivning for utskänkning av alkohol
markupplåtelser
stads- och trafikplaner
Skrift av Stadsdelsförvaltningar www.stockholni.se - Stockholms stads webbportal.

Hej Jairo
En grupp om 70 personer skall besöka Barcelona 6/10 och de behöver göra upp program som du kanske kan hjälpa dem med.
mail: nina.astram@tk.stpckholm.se tel: Nina Åström 00468 50828777
Hälsningar Inger och -dea
Hej Jairo!
Har kommer deltagarlistan som du behöver.
Huvudansvarig för gruppen är vår områdeschef Pierre Niklasson.
Vi ser framemot det preliminär programmet.
Två frågor kom upp vad gäller den Katalanska aftonen: Går det att få 61 istället för vin då alias inte dricker vin tror du? Och vad brukar en katalansk middag bestå av? Är det buffé av något slag eller är det trerätters middag?
Med vänliga valsningar Nina Åström

Hej Jairo!
Tack for dina uppgifter,och ser framemot programmet när det kommer.
Av misstag följde personnummer med på deltagarlistan som jag skickade, är tacksam om du kan ta bort dessa från listan. För det är val bara namnen du måste ha? Tack på förhand och önskar dig en trevlig helg! Med vänliga hälsningar! Nina Åström
 
Hej Jairo!
Tack for ditt program som ser mycket bra ut. Vi har eget program for söndagen men for övrigt så tar vi gärna emot din/er hjälp. Vad blir beräknad kostnad for fredagens och lördagens tjänster?
Med vanlig hälsning Nina Åström
<barcelona@jaironarvaez.com> 2005-09-23 16:38 > 
Hej Nina Åström.
Här skickar jag det preliminära programmet till ärat besök den 6:e till 10:e oktober 2005. Så snarast jag har blivit konfirmerad angående trafik departementet då bekräftar jag det vidare till er.
Med vanlig hälsning Jairo Narváez
Deltagarlista vid Studieresa till Barcelona
Lena Andersson, Margaretha Andersson, Jiraphan Anuphongphak, Mariana Backros Solveig, Bellgran Ethel Berg, Helena Blom Carina, Blomqvist Annika, Calderón Lillemor Cargel, Doris Collin John, Damkjaer Jasmina Dimic, Anita Ericsson Håkan, Eriksson Tuula Ernqvist, Karin von Euw Britta, Fernqvist Farhad, Foladpandjeh Camilla, Gunneby Jill Giannini, Bodin Christina, Grundström Carina, Hallgren Carina, Johansson Mérry-Gold, Johansson Ronny, Johansson Christoffer, Jonsson Jorma Juntunen, Lena Karelius Aina, Karlsson Anitha Karlsson, Ann-Chatrine Larsson, Marita Ljungman, Dragica Ljubinovic, Fredrik Longueville, Gunnel Larby Prestberg, Samir Massioui Maie, Milk Marie Mohrzon, Annelie Müller Fierre, Niklasson Annette, Nilsson Gina Nilsson, Ulla Nilsson Annelie, Nyqvist Ulrika Olofsson, Helena Petersj, Satu Pettersson, Abdollah Rahimzadeh, Anneli Rautio, Ann-Charlotte Sandaeus, Anne Sandberg, Estelle Savalle, Marie-Louise Sjögren, Elisabeth Svan, Magnus Swanemar, Anita Svantesson, Carina Svensson, Kadri Tabagoglu, Tome Tomevski, Carina Tysk, Lena Wallinder, Christer Wedin, Carina Vehmas, Björn Wiklander, Rasoul Yegane, Margitha Zetterman, Nina Åström.


 
Hej Jairo
Jag har fått följande besked från Stadsledningskontoret angående fakturan. Se bifogat e-mail .Jag är hemskt ledsen att det tagit sådan tid. Jag trodde att det skulle gå snabbare att få Er faktura genom systemet har i stan.
Jag vill passa på att ytterligare en gång tacka för Ert arbete red att ordna vara studiebesök samt guidning av Barcelona och arrangemanget kring den Katalanska aftonen.
Kanske så ses vi någon gång framöver når jag besöker Barcelona nästa gång.
Med vänliga hälsningar Pierre Niklasson
Pierre Niklasson Byråchef
Parkeringsavdelningen Distrikt Söder +468 508 287 32 +4670-472 87 32
viernes, 29 de noviembre de 2013

Kalix Kommun Studiebesök i Barcelona den 22/8 - 25/8 2005 på Katalanska Vattenverket, Katalanska Energiinstitutet, Miljö och Naturresursdepartement.


From: "David Lanthen" <david.lanthen@kommun.kalix.se>
Subject: Studiebesöki Barcelona – igen!

Hej Jairo – minns du mig!
I september 2004 besökte vi Barcelona med dig som guide. Då jobbade jag på plan- och miljöförvaltningen inom Kalix Kommun.
Nu finns jag på Tekniska förvaltningen i stället (gator, Vatten, avlopp, energi, avfall, kartor m.m.) Anledningen till resan är precis som förra året att vi har fått lite extra pengar till kompetensutveckling (utöver ordinarie budget) tack vare ett bra arbete under föregående år. Beloppet är satt max 5000 skr per person.
Vi hade tänkt att besöka Barcelona v. 34 22-26 augusti.
* Är tidpunkten ett problem i förhållande till Spansk semester?
* Har du möjlighet att ställa upp med guidning och samordning ?
Vid vårt förra besök berättade du att du har kontakt med en del hotell och att det gick bra att boka boendet genom dig till förmånligt pris. På resan bliv vi 7 personer. Efter transport (flyg) har vi ca 15000 skr (1600 euro, dag) till boende, guidning och samordning. Är det möjligt med 4 nätters boende, eller bör vi korta av resan nån dag?
Med vänlig hälsningar
David Lanthén
Vi reser enligt följande:
Mån 22/8 2005
Luleå – Stockholm/Arlanda: 10:45 – 12:05
Stockholm/Arlanda – Barcelona/ El Prat Terminal 5 – 15:00 – 18:38, flight JK0048
Fredag 26/8 2005
Barcelona/ El Prat terminal B – Stockholm/Arlanda 10:25 – 14:00, flight JK0049
Boende: Vi kommer att bo (billigt) i lägenheter på Rambla 2, Apartments Adress: La Rambla 130 (nära Pl. Catalunya)
Deltagarförteckning -7 Pers.
David Lanthén
Michael Andersson
Per Nilsson
Irene Bäckman
Ritva Persson
Agneta Andersson
Seijab Väyrynen
Visst kan du meddela oss en uppskattning på ungefär hur många personer vi träffar på studiebesöken (när de är spikade) så att vi kan ta med oss tillräcklig med presenter/gåvor?
Med Vänlig hälsning
From: "David Lanthén" <david.lanthen@kommun.kalix.se >
Hej/Hola David.
Studiebesöket den 24:e augusti till kommunalt avfallshantering kommer bli på eftermiddag. för att komma till det studiebesöket kommer det behövas en bil. for att det finns inga tillgängliga kommunala transportmedel och därför rekommenderar jag att vi hyr en bil. Uthyrningen av bilen kostar 95 euros med allt inkluderat.
Eftersom vi kommer ha bil så rekommenderar jag att vi tar en guidat studiebesök till bl a berget Montjuïc, OS-stadion, runt Barcelona på eftermiddagen den 24:e
för besök den 25 augusti besöket på katalanska energiinstitutet konfirmeras den 22 eller 23. skickar jag attachén programmet.

Med vänlig hälsning Jairo Narváez
Town Twinning
Ciutat Agermanade
Vänortsstäder
Gestor Comunitario / EU-Handläggare
Apartat de Correus 5507 Tel. +34 667312020
08080 Barcelona

From: "David Lanthén" <david.lanthen@kommun.kalix.se >
Subject: Sv: Program Barcelona Kalix Kommun
Date: Thu, 18 Aug 2005 08:48:44 +0200
Hej Jairo!
Då hyr vi bil, det blir utmärkt!
Vi ses snart!// David Lanthén 2005-08-16 22:29 
Dear Mr Andersson
för kännedom (kopia till ) Jairo Narváez
I hope that your colleagues from Kalix have well arrived home. As in Barcelona there was no time enough to get in more detail on municipal energy management tools I enclose here some documents that could be useful for you.
Please, keep in mind that wincem programmer is a very useful tool to manage the energy expenses of your municipality, and we would be very glad to offer you an updated English version.
If you have any question about energy management strategies developed by ICAEN don't hesitate to contact me or Mr. For municipal energy manegement tools.
Best regards,
International Unit Coordinator ICAEN
 
Subject: Kalix tackar!
Date: Wed, 14 Sep 2005 16:24:04 +0200
Hej Jairo!
Tack för ett strålande arrangemang under vår vecka i Barcelona!
Nu har jag bränt en CD-skiva med alla bilder från studiebesöken och lite andra bilder från tillfällen där du var med.
Jag skulle ha gjort det tidigare men lyckades bli sjuk när jag kom hem och satte inte min fot på jobbet under två veckor. Ska dock inte beskylla dig eller Barcelona for det. Det måste vart det bistra klimatet när vi kom hem som ställde till det!
Hoppas att det gick bra for Er i Stockholm och Sandviken.
Med vanlig hälsning/ David Planeringschef
Postadress: Kalix kommun 952 81 Kalix
Besöksadress: Nygatan 4
Tel: 0923-650 33 (direkt) http://www.kalix.se
 
Studiebesök Kalix Kommun Barcelona 2005 på Instituto Catala d' Energia Katalanska Energiinstitutet 
 
Studiebesök Kalix Kommun Barcelona 2005 på Agencia Catalana de L'Agua Katalanska Vattenverket
 
Studiebesök Kalix Kommun Barcelona 2005 på Departement de Medi Ambiente i Habitage, Miljö och Naturresursdepartement
 
Studiebesök Kalix Kommun Barcelona 2005 på Agencia Catalana de L'Agua kontrollrum av dammar Katalanska Vattenverket 
 
Studiebesök Kalix Kommun Barcelona 2005 på Departement de Medi Ambiente i Habitage, Miljö och Naturresursdepartement avfallshantering.
 
Kalix Kommun Studiebesök i Barcelona den 22/8 - 25/8 2005 på Katalanska Vattenverket, Katalanska Energiinstitutet, Miljö och Naturresursdepartement.
David Lanthén, Michael Andersson, Per Nilsson, Irene Bäckman, Ritva Persson
Agneta Andersson, Seijab Väyrynen, Jairo Narváez.

domingo, 25 de agosto de 2013

TYSTBERGA I STOCKHOLM HVB-Lappetorp Program - Planering Studieresa Barcelona 29 September – 02 oktober 2005


Hej Jairo!
Tack för ditt e-mail, tillställt Jonas Andersson och Mikael Esberg. Mitt namn är Ann Bubère och jag är ekonomichef och administrativ samordnare vid vårt företag HVB Lappetorp AB.
Jonas Andersson är nu på semester, varför jag skriver till dig.
Vi känner oss mycket smickrade av ditt engagemang för vår resa till Barcelona. Vi är 14 personer som anländer till flygplatsen Girona torsdag 29 september kl 10:15. Söndag den 2 oktober kl 10:40 åker vi tillbaka till Sverige. Jag har bokat transfers-buss från flygplatsen Girona till vårt hotel t o r. Vi skall bo på hotell
Apsis Millenni (Ronda Sant Pau, 14, 08001 Barcelona. Tel nr till hotellet är +34 934 41 41 77, fax nr är +34933248150.
Vi vill mycket gärna besöka ett behandlingshem för ungdomar om det är möjligt. Vi vill också gärna att ni ordnar en guidad rundtur i Barcelona. Avslutningsvis känns en Katalansk afton med middag utomordentligt trevligt. Vi har inga rörelsehindrade personer med i gruppen. Vi är i åldrarna 25-58 år.
Vad jag förstår så skulle en dag enligt ovan kosta E 568.40 inkl spansk moms för oss, 14 personer. E 568.40 är OK. Tillkommer ytterligare kostnader, busstransfer? drycker? osv Vårt förslag är en organiserad studiedag, fredagen den 30 september.
Jag ser fram emot att få hora av dig igen angående förslag till studiedag. Än en gång, stort tack för ditt engagemang! Hjärtliga hälsningar, Ann Bubére
Hej Jairo!
Vi talades nyss vid i telefon och jag skickar nu namnen på resenärerna och vad vi som företag arbetar med.
Ansvariga: Ann Bubére, Marianne Esberg, Jonas Andersson och Joacim Wallin.
Andersson, Jonas (behandlingsassistent)
Andersson, Kristina (ekonomisekreterare)
Bubere, Ann (ekonomichef)
Esberg, Göran (VD)
Esberg, Marianne (föreståndare/personalchef)
Esberg, Mikael (behandlingsassistent)
Henriksson, Christian (behandlingsassistent)
Jansson, Anders (behandlingsassistent)
Jernström, Oskar (behandlingsassistent)
Malmqvist, Johan (speciallärare)
Nieminen, Matti (behandlingsassistent)
Sjödin, Erica (speciallärare)
Thorsell, Britt (kitchen service)
Wallin, Joacim (behandlingsassistent)
HVB Lappetorp är ett privat behandlingshem fär pojkar, 13-19 år med neuropsykiatrisk problematik (ex vis ADHD, autism, Aspberger, Tourettes syndrom) och eller sexuell övergreppsproblematik. Ungdomarna är frivilligt placerade hos oss, dvs de är ej dömda till vård. Ungdomarna går varje dag i vår egen skola,
Björktorps skolan, där det finns 2 speciallärare. Skolan kan ta emot 6 pojkar.
Vi har alltid öppet - personal finns alltid på plats, dygnet runt, året runt.
Arbetet utförs via individuella behandlingsplaner. Vi har ett nära samarbete med föräldrar, syskon, andra viktiga anhöriga, socialtjänsten och givetvis den unge pojken själv.
För övrigt så undrar vi om du följer med på vara studiebesök och tolkar åt oss? Hälsningar, Ann och Marianne
HVB LAPPETORP
HVB Lappetorp AB är ett behandlingshem for pojkar mellan 12 och 19 år med tidiga störningar, relationsproblem, familjeproblematik, skolproblem, biopsykosociala handikapp (Asberger, ADHD, DAMP, OCD)
samt med integritetskränkande övergrepp Lappetorp med dess utomordentliga läge och natursköna omgivningar -lantmiljö - har en lugnande effekt på människor som tidigare upplevt kaos av olika slag i sin närmiljö.
Vi finns utanför Nyköping, 10 mil söder om Stockholm i Tystberga, Bettna & Arnö, Nyköping Epost... HVB Lappetorp AB Stockholmsvägen 32, 610 60 TYSTBERGA
Hej Ann Bubére.
Här skickar jag det preliminära programmet till ärat besök den 29:e september till 2:a Oktober
så snarast jag har blivit konfirmerad angående institutionerna då det här är ett speciellt studiebesök, bekräftar jag det vidare till er. i programmet till den 30:e September kommer det finnas en föreläsning angående familjer bearbetningar på förmiddag. och på eftermiddag ett besök till ett behandlingshem
 
Barcelona - Back Up
PRELIMINÄR
HVB-Lappetorp Program - Planering Studieresa Barcelona
29 September – 02 oktober 2005

Fredag 30 september

Frukost.
09:00 Samling i lobbyn. Buss eller Metro (tunnelbanan) till studiebesöket.
11:00 Studiebesök Generalitat de Catalunya,
Palau de Mar. Föredrag om Katalanska Secretaria de familia i de la Infancia preliminärt
13:00 Lunch på området (mellan 8 – 10 dagens rätt)
16:00 Studiebesök på Direccio General d’Atencio
a la Infáncia i l’ Adolescencia, besök ett behandlingshem för att få se om hur centret
fungerar preliminärt.
19:00 En uppfriskande promenad förbi ett antal av
Gaudis byggnadsverk bl a Gaudi´s la Pedrera och casa Batlló Barcelona modernist” El Eixample”. Preliminärt
21:00 Samling i lobbyn Fri Kväll.
Ann Bubére: Jag har skickat ett formellt brev till Katalanska Generalitat, för att kunna genomföra de olika besöken den 30 september, Jag kommer då att få svar med förslag från Secretaria de Familia y la Infancia och Direccion General de atenció a la Infancia y adolecencia, då kan jag spika programmen för er
Program samordnad med: Generalitat de Catalunya och Barcelona Back Up
Jairo Narváez Tel. 34 667312020
Barcelona 2005-08-15 Återkom med era synpunkter.
Info; barcelona@jaironarvaez.com